A A A

W ofercie

 

Niezapalna płyta OSB SF-B

 

 

 

Płyty SF-B to najnowszy produkt firmy Kronopol. Charakteryzują się one podwyższoną odpornością na działanie ognia dzięki czemu spełniają najwyższe normy europejskie i są zaliczane do materiałów budowlanych z grupy NRO – nie rozprzestrzeniających ognia. Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii zapewniają one bezpieczeństwo przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości wyglądu produktu. Chemiczne substancje używane w cyklu produkcyjnym w trakcie reakcji chemicznych tworzą wodę technologiczną, która odbiera energię podczas palenia i nie doprowadza do reakcji pirolizy, dodatkowo tworzy się grafitowa warstwa chroniąca palący się materiał przed dostępem tlenu, co w konsekwencji zmniejsza zapalność płyty i spowalnia proces rozprzestrzeniania się płomienia.

 

Po przeprowadzeniu wymagających testów płyty SF-B otrzymały klasyfikację ogniową B s2 d0 przyznawaną zgodnie z normami europejskimi. Euroklasy opisują zachowanie materiałów budowlanych wystawionych na działanie ognia zgodnie z następującymi kategoriami:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 roku zmieniło przepisy w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W związku z tym, wszystkie obiekty oddane do użytku publicznego muszą charakteryzować się podwyższoną odpornością ogniową*. Z tego też powodu materiały, z których są budowane powinny spełniać najwyższe kryteria pod względem ognioodporności. Stosowany do tej pory lakier pęczniejący, mający na celu chociażby zabezpieczenie mebli przed ogniem, nie będzie już respektowany przez osoby odpowiedzialne za odbiór budynków.

 

*Obiektami użyteczności publicznej są wszystkie budynki lub ich części stanowiące odrębne strefy pożarowe przeznaczone dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty i szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, takie jak: przychodnie zdrowia i szpitale, opieki społecznej i socjalnej (domy dziennego pobytu emeryta, żłobki), obsługi bankowej, pocztowej, telekomunikacyjnej, handlu, usług, sportu, turystyki, obsługi pasażerskiej we wszystkich rodzajach transportu oraz pozostałe budynki biurowe i socjalne.

 

Pamiętajmy!! Przy pożarze liczy się każda minuta, im wolniej się rozprzestrzenia, tym większe szanse będą miały służby pożarnicze do ewakuacji ludzi z niebezpiecznego miejsca.